Sunday, 17/11/2019 - 12:20|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường THPT Nam Sách - huyện Nam sách - tỉnh Hải Dương
Căn cứ vào các qui định hiện hành và tình hình thực tế, trường THPT Nam Sách hướng dẫn công tác chuyên môn từ năm học 2016-2017 như sau:
Văn bản liên quan